نمایشگاه ها کمينه

 

 

   غرفه شرکت  ABASSCO.در سومین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، سنگ های ساختمانی و تزئینی و تجهیزات وابسته و اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی.

5-8  خرداد 94 زنجان مرکز نمایشگاه های بین المللی کاسپین.

در این نمایشگاه شرکت های بزرگ تولید کننده شمش روی زنجان مانند کالسیمین، خالص سازان، میهن، شمش سازان، روی گداز و ... نیز شرکت داشتند و از غرفه این شرکت دیدن کردند.

 

.

 
 
 


 

   غرفه شرکت ABASSCO. در چهارمین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران و همایش فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX 2015)

7 – 9 مهر 94 – مصلی امام خمینی (ره)

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

   غرفه شرکت  ABASSCO.در سومین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، سنگ های ساختمانی و تزئینی و تجهیزات وابسته و اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی.

5-8  خرداد 94 زنجان مرکز نمایشگاه های بین المللی کاسپین.

در این نمایشگاه شرکت های بزرگ تولید کننده شمش روی زنجان مانند کالسیمین، خالص سازان، میهن، شمش سازان، روی گداز و ... نیز شرکت داشتند و از غرفه این شرکت دیدن کردند.

 

.

 
 
 


 

   غرفه شرکت ABASSCO. در چهارمین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران و همایش فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX 2015)

7 – 9 مهر 94 – مصلی امام خمینی (ره)

 
 
 
  
 
 
 
 

 


 چاپ