سدیم هیدروسولفید یک ماده شیمیایی با فرمول NaHS است این محصول از طریق خنثی شدن نیمه کامل هیدروژن سولفید با سدیم هیدروکسید تولید می شود. NaHS ماده مناسبی برای سنتز مواد آلی و ترکیبات معدنی سولفور دار است و گاهی به شکل جامد و اغلب به شکل مایع تهیه می شود.

 

 

 


  

   

    کاربردها

   سالانه هزاران تن سدیم سولفیدرات تولید می شود. کاربرد اصلی آن در صنایع کاغذسازی بعنوان معرف سولفوردار در فرایند کرافت استفاده می شود. به عنوان معرف فلوتاسیون در صنعت مس و همچنین سرب و روی استفاده می شود. در صنایع چرم و پوست برای حذف مو از پوست نیز استفاده می شود.

   در مجموع می توان گفت به لحاظ نوع ویژگی های شیمیایی و فیزیکی برتری که سدیم سولفیدرات دارد تقریبا جایگزین مناسبی برای سدیم سولفید می باشد. دلایلی که اغلب مصرف کنندگان سولفید سدیم را ترغیب به استفاده از سدیم سولفیدرات کرده است عبارتند از :

 

1-   حالت فیزیکی NaHS محلول بوده و دیگر نیازی به محلول سازی نیست، در نتیجه در وقت و نیروی انسانی صرفه جویی می شود.

2-   در جایی که هدف از استفادهNa2S  و NaHS سولفوردار کردن است مقدار مصرف NaHS نسبت به Na2S کمتر است، زیرا 56 کیلوگرم از  NaHS همان مقدار سولفور در اختیار میگذارد که مصرف 78 کیلوگرم از Na2S تولید می کند، در نتیجه به لحاظ اقتصادی نیز استفاده NaHS مقرون به صرفه تر است.

3-   به دلیل pH کمتر محلول NaHS اثر سوزش و سوختگی محلول آن روی پوست  در مقایسه با محلول Na2S کمتر بوده و سلامت نیروی انسانی به خطر نمی افتد.

4-   با توجه به منحنی های مربوط به نقطه انجماد Na2S و NaHS که در کتب و مراجع معتبری مثل کرک و اوتمر آمده است نقطه انجماد محلول NaHS بسیار پایین تر از Na2S است و در نتیجه این امر امکان استفاده از NaHS را بدون یخ زدگی که یکی از مشکلات اصلی استفاده از Na2S می باشد، می دهد. جهت مطالعه این منحنی ها و مقایسه نقطه انجماد دو ماده به لینک زیر  مراجعه کنید.

 

  منحنی نقطه انجماد سدیم سولفید

 منحنی نقطه انجماد سدیم سولفیدرات

 

 

   سدیم هیدروسولفید یک ماده شیمیایی با فرمول NaHS است این محصول از طریق خنثی شدن نیمه کامل هیدروژن سولفید با سدیم هیدروکسید تولید می شود. NaHS ماده مناسبی برای سنتز مواد آلی و ترکیبات معدنی سولفور دار است و گاهی به شکل جامد و اغلب به شکل مایع تهیه می شود.

 

 

 


  

   

    کاربردها

   سالانه هزاران تن سدیم سولفیدرات تولید می شود. کاربرد اصلی آن در صنایع کاغذسازی بعنوان معرف سولفوردار در فرایند کرافت استفاده می شود. به عنوان معرف فلوتاسیون در صنعت مس و همچنین سرب و روی استفاده می شود. در صنایع چرم و پوست برای حذف مو از پوست نیز استفاده می شود.

   در مجموع می توان گفت به لحاظ نوع ویژگی های شیمیایی و فیزیکی برتری که سدیم سولفیدرات دارد تقریبا جایگزین مناسبی برای سدیم سولفید می باشد. دلایلی که اغلب مصرف کنندگان سولفید سدیم را ترغیب به استفاده از سدیم سولفیدرات کرده است عبارتند از :

 

1-   حالت فیزیکی NaHS محلول بوده و دیگر نیازی به محلول سازی نیست، در نتیجه در وقت و نیروی انسانی صرفه جویی می شود.

2-   در جایی که هدف از استفادهNa2S  و NaHS سولفوردار کردن است مقدار مصرف NaHS نسبت به Na2S کمتر است، زیرا 56 کیلوگرم از  NaHS همان مقدار سولفور در اختیار میگذارد که مصرف 78 کیلوگرم از Na2S تولید می کند، در نتیجه به لحاظ اقتصادی نیز استفاده NaHS مقرون به صرفه تر است.

3-   به دلیل pH کمتر محلول NaHS اثر سوزش و سوختگی محلول آن روی پوست  در مقایسه با محلول Na2S کمتر بوده و سلامت نیروی انسانی به خطر نمی افتد.

4-   با توجه به منحنی های مربوط به نقطه انجماد Na2S و NaHS که در کتب و مراجع معتبری مثل کرک و اوتمر آمده است نقطه انجماد محلول NaHS بسیار پایین تر از Na2S است و در نتیجه این امر امکان استفاده از NaHS را بدون یخ زدگی که یکی از مشکلات اصلی استفاده از Na2S می باشد، می دهد. جهت مطالعه این منحنی ها و مقایسه نقطه انجماد دو ماده به لینک زیر  مراجعه کنید.

 

  منحنی نقطه انجماد سدیم سولفید

 منحنی نقطه انجماد سدیم سولفیدرات