سدیم سولفید یک ترکیب شیمیایی با فرمول Na2S است و معمولا به شکل نه آبه Na2S.9H2O یافت می شود. هر دو این ترکیبات نمک های بیرنگ محلول در آب هستند که این انحلال محلول قلیایی قوی تولید کنند. هنگامی که در معرض رطوبت هوا قرار می گیرد Na2S و بخش هیدراته شده آن، H2S تولید می کند که بویی شبیه تخم مرغ گندیده دارد. برخی نمونه های تجاری به شکلNa2S.XH2O  مشخص شده اند که درصد وزنی آن باید معلوم باشد و معمولا 60% Na2S است، بدین معنی است که 3 مولکول آب در ترکیب شیمیایی آن وجود دارد. سدیم سولفید با نام تجاری "سدیم سولفید پرک" شناخته می شود. 

 

 

   کاربردها

   مهمترین کاربرد سدیم سولفید استفاده از آن در صنعت تولید پالپ و کاغذ طی فرایند کرافت است. در صنعت تصفیه آب به عنوان معرف اکسیژن زدا و همچنین عامل رسوب دهنده فلزات سنگین از آب استفاده می شود. در صنایع نساجی بعنوان عامل سفید کننده و همچنین سولفور زدا و کلر زدا استفاده می شود. در صنایع شیمیایی به عنوان عامل سولفون دار کردن و سولفومتیل دار کردن استفاده می شود. همچنین در صنایع تولید شیمیایی لاستیک، رنگ های سولفوره و سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می شود. سایر موارد مصرف شامل فلوتاسیون سنگ معدن، بازیافت نفت، ساخت رنگ و مواد شوینده است. در فرایند چرم و پوست به عنوان عامل موبر استفاده می شود.


   سدیم سولفید یک ترکیب شیمیایی با فرمول Na2S است و معمولا به شکل نه آبه Na2S.9H2O یافت می شود. هر دو این ترکیبات نمک های بیرنگ محلول در آب هستند که این انحلال محلول قلیایی قوی تولید کنند. هنگامی که در معرض رطوبت هوا قرار می گیرد Na2S و بخش هیدراته شده آن، H2S تولید می کند که بویی شبیه تخم مرغ گندیده دارد. برخی نمونه های تجاری به شکلNa2S.XH2O  مشخص شده اند که درصد وزنی آن باید معلوم باشد و معمولا 60% Na2S است، بدین معنی است که 3 مولکول آب در ترکیب شیمیایی آن وجود دارد. سدیم سولفید با نام تجاری "سدیم سولفید پرک" شناخته می شود. 

 

 

   کاربردها

   مهمترین کاربرد سدیم سولفید استفاده از آن در صنعت تولید پالپ و کاغذ طی فرایند کرافت است. در صنعت تصفیه آب به عنوان معرف اکسیژن زدا و همچنین عامل رسوب دهنده فلزات سنگین از آب استفاده می شود. در صنایع نساجی بعنوان عامل سفید کننده و همچنین سولفور زدا و کلر زدا استفاده می شود. در صنایع شیمیایی به عنوان عامل سولفون دار کردن و سولفومتیل دار کردن استفاده می شود. همچنین در صنایع تولید شیمیایی لاستیک، رنگ های سولفوره و سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می شود. سایر موارد مصرف شامل فلوتاسیون سنگ معدن، بازیافت نفت، ساخت رنگ و مواد شوینده است. در فرایند چرم و پوست به عنوان عامل موبر استفاده می شود.