دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس برق

 

شرایط احراز:

1-    گرایش برق قدرت و صنعتی

2-    حداقل 3 سال سابقه در زمینه تعمیرات و نگهداری صنعتی و اتوماسیون و ابزار دقیق

3- ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

4- عدم سوءپیشینه

 

امکانات:

1-   با تامین مسکن 

 


دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس برق

 

شرایط احراز:

1-    گرایش برق قدرت و صنعتی

2-    حداقل 3 سال سابقه در زمینه تعمیرات و نگهداری صنعتی و اتوماسیون و ابزار دقیق

3- ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار قبلی

4- عدم سوءپیشینه

 

امکانات:

1-   با تامین مسکن 

 

لطفا برای ایجاد فرم از قسمت مدیریت استفاده نمایید

File Size: 3000KB Maximum
File Types: .jpg

File Size: 1000KB Maximum
File Types: .pdf
Enter the code shown above:
ارسال
*لازم