استرانسیم کربنات (SrCO3) نمک کربناتی استرانسیم است که به شکل پودر سفید یا خاکستری رنگ می­ باشد. استرانسیم کربنات در طبیعت به صورت کانی استرانتیونیت (Strontianite) یافت می شود.http://abassco.com/Portals/5/SrCO3.jpg

خواص شیمیایی:

استرانسیم کربنات به صورت پودر سفیدرنگ، بی بو و بی مزه است. با توجه به کربناتی بودن، این ماده خاصیت بازی داشته و بنابراین در تماس با اسیدها واکنش پذیر است. از طرفی این ماده پایدار بوده و کار کردن با آن ملاحظات ایمنی خاصی نیاز ندارد. این ماده به صورت کم محلول در آب (1 قسمت در 100000) است. در صورتی که آب اشباع از کربن دی اکسید باشد حلالیت این ماده در آب به مقدار 1 قسمت در 1000 افزایش میابد. استرانسیم کربنات در اسید رقیق محلول است.

طرز تهیه:

علاوه بر وجود استرانسیم کربنات به صورت طبیعی، این ماده را می­ توان به روش­های دیگر نیز سنتز و تولید کرد. در اولین روش، از سنگ سلستین با فرمول شیمیایی استرانسیم سولفات (SrSO4) که به شکل طبیعی وجود دارد یا با استفاده از نمک­ های استرانسیم محلول و واکنش آن با یک محلول کربناتی (معمولا سدیم یا آلومینیوم کربنات) یا گاز کربن دی اکسید تولید می­ شود.

Sr(NO3)2 (aq) + Na2CO3 (aq) → SrCO3 (s) + 2 NaNO3 (aq)

یا از محلول استرانسیم سولفید با گاز دی اکسید کربن استفاده می­ شود.

SrS (aq) + CO2 (g) → SrCO3 (s) + H2(g)

موارد استفاده:  

رایج ترین کاربرد استرانسیم کربنات به عنوان یک ماده رنگ ساز ارزان در آتش بازی مورد استفاده قرار می­ گیرد و سبب ایجاد رنگ قرمز در محصولات آتش بازی می شود. برخلاف سایر نمک­ های استرانسیم، نمک کربناتی آن هم بدلیل قیمت کمتر و هم بدلیل اینکه کربنات ­ها مواد هیدروسکوپیک (مواد هیدروسکوپیک آب موجود در محیط را به خود جذب می ­کنند) نیستند، ترجیح داده می­ شوند. قابلیت استرانسیم کربنات در خنثی کردن اسید در صنعت پیروتکنیک بسیار مفید است.کاربرد مشابه دیگر آن استفاده در روشنایی خیابان­ ها است.http://abassco.com/Portals/5/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%2058.jpg

استرانسیم کربنات برای کاربردهای الکترونیک نیز استفاده می­ شود. از این ماده برای ساخت لامپ ­های کاتدی تلویزیون (CTV) جهت جذب الکترون های حاصل از کاتد استفاده می گردد. همچنین در تهیه شیشه­ های رنگین کمانی، رنگ های لومینسانس، استرانسیم اکسید یا نمک­ های استرانسیم استفاده می­ شود. استرانسیم کربنات بطور گسترده در صنایع سرامیک بعنوان یک افزودنی در آبکاری سرامیک­ ها استفاده می­ شود. این ماده خواصی مشابه با باریم کربنات دارد.

استرانسیم کربنات در صنعت ساخت فریت استرانسیم و آهنرباهای دائمی که در بلندگوها و درب­ های آهنربایی استفاده می ­شود نیز کاربرد دارد. استرانسیم کربنات همچنین برای ساخت ابررساناهایی مثل BSCCO و همچنین برای ساخت مواد الکترولومینسانس نیز بکار می­ رود، استرانسیم کربنات در این کاربرد ابتدا تبدیل به استرانسیم اکسید می ­شود و سپس با سولفور مخلوط می­ شود که تولید SrS: x را کند، x در اینجا معمولا عنصر یوروپیوم است. این ماده به فسفر "آبی/سبز" شناخته می­ شود که نسبت به فرکانس حساس است و هنگامی که فرکانس از 200 تا 1400 هرتز تغییر کند، از سبز لیمویی تا آبی تغییر می­ کند. سایر موادی که به عنوان دوپ شونده بجای عنصر یوروپیوم استفاده می شوند شامل گالیم یا ایترییم است که تولید رنگ "زرد/نارنجی" می کند.

به  دلیل ماهیت استرانسیم کربنات که به عنوان باز ضعیف لوییس شناخته می­ شود این ماده می تواند به عنوان ماده پایه ­ای جهت ساخت سایر ترکیبات استرانسیم از طریق واکنش با اسید مربوطه مورد استفاده قرار گیرد، بطور مثال جهت تولید استرانسیم نیترات می­ توان استرانسیم کربنات را با اسید نیتریک واکنش داد و تولید استرانسیم نیترات کرد.

 

 

 

 استرانسیم کربنات (SrCO3) نمک کربناتی استرانسیم است که به شکل پودر سفید یا خاکستری رنگ می­ باشد. استرانسیم کربنات در طبیعت به صورت کانی استرانتیونیت (Strontianite) یافت می شود.http://abassco.com/Portals/5/SrCO3.jpg

خواص شیمیایی:

استرانسیم کربنات به صورت پودر سفیدرنگ، بی بو و بی مزه است. با توجه به کربناتی بودن، این ماده خاصیت بازی داشته و بنابراین در تماس با اسیدها واکنش پذیر است. از طرفی این ماده پایدار بوده و کار کردن با آن ملاحظات ایمنی خاصی نیاز ندارد. این ماده به صورت کم محلول در آب (1 قسمت در 100000) است. در صورتی که آب اشباع از کربن دی اکسید باشد حلالیت این ماده در آب به مقدار 1 قسمت در 1000 افزایش میابد. استرانسیم کربنات در اسید رقیق محلول است.

طرز تهیه:

علاوه بر وجود استرانسیم کربنات به صورت طبیعی، این ماده را می­ توان به روش­های دیگر نیز سنتز و تولید کرد. در اولین روش، از سنگ سلستین با فرمول شیمیایی استرانسیم سولفات (SrSO4) که به شکل طبیعی وجود دارد یا با استفاده از نمک­ های استرانسیم محلول و واکنش آن با یک محلول کربناتی (معمولا سدیم یا آلومینیوم کربنات) یا گاز کربن دی اکسید تولید می­ شود.

Sr(NO3)2 (aq) + Na2CO3 (aq) → SrCO3 (s) + 2 NaNO3 (aq)

یا از محلول استرانسیم سولفید با گاز دی اکسید کربن استفاده می­ شود.

SrS (aq) + CO2 (g) → SrCO3 (s) + H2(g)

موارد استفاده:  

رایج ترین کاربرد استرانسیم کربنات به عنوان یک ماده رنگ ساز ارزان در آتش بازی مورد استفاده قرار می­ گیرد و سبب ایجاد رنگ قرمز در محصولات آتش بازی می شود. برخلاف سایر نمک­ های استرانسیم، نمک کربناتی آن هم بدلیل قیمت کمتر و هم بدلیل اینکه کربنات ­ها مواد هیدروسکوپیک (مواد هیدروسکوپیک آب موجود در محیط را به خود جذب می ­کنند) نیستند، ترجیح داده می­ شوند. قابلیت استرانسیم کربنات در خنثی کردن اسید در صنعت پیروتکنیک بسیار مفید است.کاربرد مشابه دیگر آن استفاده در روشنایی خیابان­ ها است.http://abassco.com/Portals/5/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%2058.jpg

استرانسیم کربنات برای کاربردهای الکترونیک نیز استفاده می­ شود. از این ماده برای ساخت لامپ ­های کاتدی تلویزیون (CTV) جهت جذب الکترون های حاصل از کاتد استفاده می گردد. همچنین در تهیه شیشه­ های رنگین کمانی، رنگ های لومینسانس، استرانسیم اکسید یا نمک­ های استرانسیم استفاده می­ شود. استرانسیم کربنات بطور گسترده در صنایع سرامیک بعنوان یک افزودنی در آبکاری سرامیک­ ها استفاده می­ شود. این ماده خواصی مشابه با باریم کربنات دارد.

استرانسیم کربنات در صنعت ساخت فریت استرانسیم و آهنرباهای دائمی که در بلندگوها و درب­ های آهنربایی استفاده می ­شود نیز کاربرد دارد. استرانسیم کربنات همچنین برای ساخت ابررساناهایی مثل BSCCO و همچنین برای ساخت مواد الکترولومینسانس نیز بکار می­ رود، استرانسیم کربنات در این کاربرد ابتدا تبدیل به استرانسیم اکسید می ­شود و سپس با سولفور مخلوط می­ شود که تولید SrS: x را کند، x در اینجا معمولا عنصر یوروپیوم است. این ماده به فسفر "آبی/سبز" شناخته می­ شود که نسبت به فرکانس حساس است و هنگامی که فرکانس از 200 تا 1400 هرتز تغییر کند، از سبز لیمویی تا آبی تغییر می­ کند. سایر موادی که به عنوان دوپ شونده بجای عنصر یوروپیوم استفاده می شوند شامل گالیم یا ایترییم است که تولید رنگ "زرد/نارنجی" می کند.

به  دلیل ماهیت استرانسیم کربنات که به عنوان باز ضعیف لوییس شناخته می­ شود این ماده می تواند به عنوان ماده پایه ­ای جهت ساخت سایر ترکیبات استرانسیم از طریق واکنش با اسید مربوطه مورد استفاده قرار گیرد، بطور مثال جهت تولید استرانسیم نیترات می­ توان استرانسیم کربنات را با اسید نیتریک واکنش داد و تولید استرانسیم نیترات کرد.

 

 

 

SKYPE ID: ABASSCO.

 

 

 

SKYPE ID: ABASSCO.